زغال قليونتيم ، بكش خاكستر شيم !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زغال قليونتم رفيق! ميسوزم تا بسازمت!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سوزن رفاقت در تيوپ قلبم فرو رفت و گفت: فييييييييييس

تازه فهميدم پنچرتم رفيق!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پدال دنده موتورتيم با پا بزن تو سرمونو خلاصمون كن!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

پوست موز زير پاتم ، حال ميكنم اگه افتخار بدي پاتو بذاري روم !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به لوتي ميگم : آب بده دريا ميده ، ميگم گل بده گلستان ميده ، ميگم معرفت و دوستي بده همش شماره تو رو ميده !!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آب دماغتيم…آنتي هيستامين بخور ، فنا شيم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
قرمزي چشاتم نفازلين بريز فنا شيم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بند كفشتيم گره بزن خفه شيم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

كش شلوارتم رفيق ولم كن تا آبروتو ببرم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سيگارتيم بكش تا دود شيم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زنگ در خونتم هر كس تو رو بخواد بايد منو بزنه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
چروك لباستيم اتو بزني هلاك شديم!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تريپ مرام : كلنگتم عمله !!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلامي به گرمي آش رشته كه با پيازداغ روش نوشته :

“مرامت منو كشته“

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 14:24  توسط محمود  |